Norlandia

In een groenrijk park in Lierop ligt de kleinschalige kinderopvang 't Rendal, gelegen naast basisschool ’t Rendal. Wij bieden daar opvang aan van 0 tot 4 jarigen. 
In de ochtenden gaan de 2 tot 4 jarigen naar de peuteractiviteit, en kunnen de 0 tot 2 jarigen zich in alle rust ontwikkelen. In de middagen hebben we de combinatie van 0 tot 4 jarigen, waardoor de oudsten en jongsten leren met elkaar om te gaan

 
1. Dagopvang  Pip 

In Lierop  bieden we kinderdagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar in de groep Pip, 52 weken per jaar. Gedurende 40 schoolweken nemen de kinderen vanaf 2 jaar deel aan de peuteractiviteit in basisschool ’t Rendal.
 
2. Peuterarrangement 
Daarnaast bieden we een peuterarrangement van minimaal 2 ochtenddagdelen aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar, gedurende 40 schoolweken. U kunt uw kind ten alle tijden aanmelden ongeacht de leeftijd van het kind. Het peuterarrangement is een van de 5 peuterarrangementen van Norlandia in Someren. Ouders die gebruik kunnen maken van de Wet kinderopvangtoeslag kunnen dit aanvragen bij de belastingdienst. In de meeste situaties betreft dit indien beide ouders werken of een alleenstaande werkende ouder. In veel gevallen betalen betaal je dan een lager tarief dan de huidige ouderbijdrage; dit is natuurlijk afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Als ouders geen kinderopvang-toeslag ontvangen kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke subsidie en betalen ze alleen een eigen ouderbijdrage. Norlandia werkt in alle groepen met de vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-registratie-systeem “Kijk 0-7”. Dit met als doel om elk kind optimale ontwikkelingskansen te bieden en om eventuele achterstanden in een vroeg stadium aan te pakken. Norlandia werkt hierbij onder ander nauw samen met het basisonderwijs, Centrum Jeugd en Gezin, het consultatie bureau, Welzijnswerk, de bibliotheek, logopedisten, opvoedondersteuners en fysiotherapie. Norlandia staat ook voor een goede doorgaande lijn naar de basisschool. De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een rijke omgeving aan waarin taal, normen en waarden en ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden. Veiligheid in de zin van geborgenheid en vertrouwen staan voorop.
 
3. Buitenschoolse opvang Jumpin (BSO Jumpin)
Daarnaast zijn alle kinderen van 4 tot 13 jaar welkom bij de BSO groep Jumpin in basisschool ‘t Rendal. Voor de kinderen geeft dit een vertrouwd en veilig gevoel. Eén lokaal is omgetoverd tot bso en ingericht als een gezellige huiskamer.
Tijdens  de  BSO-dagen  worden  er  allerlei activiteiten  en  workshops aangeboden, activiteiten  die  tevens  de  ontwikkeling  van kinderen  bevorderen  op  cultureel,  creatief  en sportgebied.  We  werken  met  vaste pedagogisch medewerkers. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, werken we met onze medewerkers  met  video-interactiebegeleiding (VIB).  Middels  VIB  worden  de  pedagogisch medewerkers  zich  meer  bewust  van  eigen handelen, wat  tot  uiting  komt  in  onze begeleiding,  interactie  en  communicatie  met kinderen  en  ouders.  Ook  werken  we  met  het project: ‘Werken aan Welbevinden’. Het begrip “Welbevinden” is een uitdrukking waarmee we bedoelen  “lekker  in  je  vel  zitten”,  “het  naar  je zin  hebben”  of  “je  prettig  en  op  je  gemak voelen”.   Met  dit  project  bewaken  we  en verbeteren we de kwaliteit van onze opvang. Een medewerker van Bureau Bewegingsontwikkeling rouleert binnen de BSO locaties van Asten en Someren. Doel van de opvang: kinderen een veilige en fijne plek bieden met leuke, uitdagende activiteiten.

Naar website Norlandia