Cultuurloper

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het traject 'Cultuurloper' begeleidt onze school via acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken.
Naast het algemene doel, ervoor zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, sluit het voor onze school heel goed aan bij Vierkeerwijzer.

Tot nu toe hebben we als school al gewerkt aan het stimuleren van de Growth Mindset en hebben we een meerjarenvisie geformuleerd. Hierbij staan de drie kernwoorden; Reflecteren, Onderzoeken en Creëren centraal. Op cultureel vlak willen we leerlingen coachen in hun creatief proces.