Schoolregels

Regels voor in onze school

 • We gaan respectvol en aardig met elkaar om.
 • Wij luisteren naar elkaar en spreken elkaar netjes aan.
 • Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
 • Wij denken eerst na voordat wij iets doen.
 • Wij doen niet iets bij een ander wat we zelf ook niet prettig vinden.
 • In school lopen en werken we rustig, zodat we anderen niet storen.
 • Je spreekt volwassenen netjes aan (meester, juffrouw, meneer…).
 • We houden de school en de omgeving schoon.
 • Petten doen we in de klas af en leggen we op een kast of op de vensterbank. Na schooltijd mogen ze weer op.
 • In de klas wordt niet gesnoept, met uitzondering van traktaties.
 • In de hal werken en lopen we rustig.
 • We ruimen onze eigen spullen op. 
 • Mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden naar school, tenzij je toestemming hebt gevraagd aan de directie op verzoek van je ouders. In dat geval schakel je de mobiele telefoon bij het betreden van het schoolplein uit.

Regels voor buiten

 • Kom je op de fiets naar school zet deze dan netjes in de fietsenstalling.
 • Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand.
 • Je bent vanaf 8.20 uur welkom op school en mag je meteen naar binnen.
 • De kinderen uit groep 1-2a, groep 1-2b en groep  3 gebruiken de achteringang bij groep 3 en de groepen 4-5, 6-7 en 7-8 gebruiken de hoofdingang.
 • Om 10.45 uur en om 13.15 uur wacht je buiten tot een juf of meester de deur open doet. Dat is een teken dat je naar binnen mag.
 • Is het tijdens de pauze slecht weer, dan blijf je in je eigen lokaal.
 • Alleen met toestemming van de leerkracht mag je van het schoolplein af of het schoolgebouw in.
 • Tijdens de pauze spelen de kinderen van groep 1 t/m 3 op de “kleine speelplaats”, de kinderen van groep 6, 7 en 8 spelen op de “grote” speelplaats. De kinderen van groep 4 en 5 mogen zelf kiezen op welke speelplaats ze willen spelen.
 • Spelen doe je op de speelplaats.

Regels in de computerruimte

 • We werken rustig.
 • We eten of drinken niet.
 • Indien er problemen zijn met een computer/chromebook, vertel je dat tegen je juf of meester.
 • Na toestemming van je juf of meester mag je bestanden en documenten afdrukken.
 • Je juf of meester pakt de afdrukken uit de printer/kopieerapparaat.
 • Internet is bedoeld voor het vervullen van schoolopdrachten.
 • Nadat je de computer/chromebook hebt gebruikt, meld je je af.
 • De computer hoeft na afmelden niet te worden uitgezet. Alleen de laatste groep zet ’s middags de computer en het beeldscherm uit.
 • We laten het computerlokaal netjes achter. Dat wil zeggen: de koptelefoon ligt op de kast, de muis ligt op de mat, het toetsenbord staat recht en de stoel is aangeschoven. Je persoonlijke spullen neem je mee terug naar de klas.
 • Bij overtreden van de regels volgt een waarschuwing, bij herhaling een sanctie.
 • De leerkracht van de groep controleert het computerlokaal na het gebruik.