Ouderplatform

Op 't Rendal werken we met een Ouderplatform. Per groep zitten twee ouders in het Ouderplatform. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen in die groep. De leden komen drie keer per jaar bij elkaar om te praten over allerlei onderwerpen. De ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad zijn daar ook bij. Het Ouderplatform is de schakel tussen de Medezeggenschapsraad en de individuele ouders. U kunt de vertegenwoordiger van de groep van uw kind altijd benaderen met vragen of opmerkingen.

Globaal zijn er drie soorten vragen: vragen over een individueel kind moeten met de leerkracht besproken worden. Zijn er vragen die gaan over de groep als geheel, dan is het verstandig die ook eerst bij de leerkracht aan te kaarten. Komt u er niet uit of vindt u het om een andere reden belangrijk dat het Ouderplatform geïnformeerd wordt, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger in het Ouderplatform. Bij vragen die meerdere groepen of de school als geheel aangaan kunt u contact zoeken met de leden van de Medezeggenschapsraad. Vindt u het lastig om te bepalen met wie u een bepaalde vraag moet bespreken, dan helpen de leden van het Ouderplatform en de MR u graag op weg. 

verslag 06-05-2019