Missie en visie

Missie

  • Wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in Lierop.
  • Met de basis op orde leren wij onze leerlingen die vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn in de huidige maatschappij. Daarbij ontwikkelen de leerlingen hun talenten in een daarop ingerichte leeromgeving.
  • De normen en waarden op basisschool ‘t Rendal hebben een Rooms-katholiek karakter waarbij de kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.
  • De leerlingen zijn onze motivatie om te blijven investeren in de ontwikkeling van ons onderwijs.

Visie
Met name ook de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ons onderwijs. De betekenis van kennis is door de snelle ontwikkelingen en de komst van ICT en Internet sterk veranderd. Ook de jeugd is veranderd. Dit vraagt om andere wijzen van leren, tegenwoordig ‘het nieuwe leren’ genoemd. Wij spelen in op deze veranderingen en op nieuwe inzichten m.b.t. kennis en didactiek. Met de opkomst van de kennismaatschappij en het computertijdperk verandert de betekenis van kennis en van leren.