Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad? 
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers uit  de groepen 4-5, 6-7 en 7-8, gekozen door hun klasgenoten. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

De leerlingenraad van 2019/2020 bestaat uit: (verkiezingen in de week van 9 september 2019) 

  • Groep 8: Eefke & Janne
  • Groep 7: Suus & Liene
  • Groep 6: Sebas & Marius
  • Groep 5: Luke & Milou

Wat doet de leerlingenraad? 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en directie en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz. 

Wie zitten in de leerlingenraad? 

In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 4, 5/6 en 7/8. Uit elke klas worden 3 leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de school coördinator van de school (juf Jacqueline). De leerlingenraad heeft 4 keer per jaar een vergadering met juf Jacqueline. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad en zijn daarna herkiesbaar. De notulen van de vergadering van de leerlingenraad wordt op de website geplaatst.

Notulen bijeenkomst 12 dec 2018