Verlofaanvraag

Een verlofaanvraag kan ingevuld worden via onderstaand formulier. Als u verlof aan wilt vragen voor bijvoorbeeld een therapie onder schooltijd, kan dat ook via het verlofformulier. 

Als uw kind eenmalig afwezig is voor bijvoorbeeld een onderzoek of artsenbezoek, hoeft u geen verlofformulier in te vullen. Geef de datum en tijd wel door aan de groepsleerkracht.

Verlofaanvraag

De leerplichtwet heeft regels opgesteld voor verlof buiten de schoolvakanties om, klik voor de regeling op onderstaande link.

Verlofregeling buiten schoolvakanties