Toestemming foto- en videogebruik

Wilt u een wijziging aanbrengen aan het (bestaande) toestemmingsformulier foto- en videogebruik?
Vul dan onderstaand formulier in en lever dit op school in bij de administratie.

Toestemmingsformulier