Parochie

Parochie:
24 december 2018: Herdertjesmis
12 april 2019: Palmpaasstokken maken
14 april 2019: Palmpasenviering
26 mei 2019: Communieviering
12 april 2019: Vormselviering  

Eerste H.Communie en H.Vormsel:
Ieder jaar worden de kinderen uit de groepen 4 en 8 in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op de E.H. Communie en het H. Vormsel. Dit gebeurt vooral buiten schooltijd. De parochiële werkgroepen E.H. Communie en H. Vormsel sturen en regelen de gehele voorbereiding en de school stelt hen in de gelegenheid gebruik te maken van de ruimtes binnen school. Ter zijner tijd worden ouders in de gelegenheid gesteld hun medewerking te verlenen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.