Halen en brengen

In het kader van een duurzame veilige schoolomgeving hebben de Gemeente Someren, de politie, de directie en de verkeersouders van 't Rendal zich jaren geleden ingezet om veilige routes van en naar school te creëren.

Op meerdere punten in het dorp zijn ín 2010 om die reden diverse aanpassingen gedaan. De meeste aandacht is komen te liggen op dát punt, waar een zeer groot deel van de Lieropse kinderen oversteekt nl. “de brigadiers oversteekplaats” op de kruising Heesvenstraat - Somerenseweg. Er is gekeken en geïnventariseerd om ook de knelpunten naar deze oversteekplaats toe, zo veilig mogelijk te krijgen. Er zijn hiervoor op diverse plekken bomen gekapt die het uitzicht belemmerden, voetpaden aangelegd om veilig naar de oversteekplaats te geraken en diverse bestrating is aangepast ter vergroting van de veiligheid. De inzet van brigadiers maken dit plaatje compleet.

Jaren later zijn met de reconstructie van de dorpskern de zebrapaden aangelegd. Al met al een mooie situatie om een groot deel van Lieropse kinderen deze veilige route aan te bieden. Het is dan ook sterk aan te bevelen dat ouders en grootouders wie hun kinderen naar school begeleiden al vanaf het eerste moment ook zelf al deze route kiezen,  zodat het voor uw kind in de latere jaren als iets vanzelfsprekends is.  Goed voorbeeld doet nou eenmaal goed volgen!

Vooral bij slechter weer komen meer ouders de kinderen brengen en ophalen met de auto. Om redenen van verkeersveiligheid willen wij iedereen verzoeken de kinderen uit en in te laten stappen in de Lijestraat (gymzaal) en de Felicitéstraat. In de Offermansstraat ter hoogte van gemeenschapshuis “De Vurherd” is ook enige parkeerruimte. Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig voor alle kinderen.