Continurooster / surveilleren

Wij hebben het continurooster ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school lunchen.

Het continurooster kunnen we hanteren als we op uw hulp kunnen rekenen, alleen dan kunnen we het continurooster waarborgen. Daarom vragen we alle ouders om een helpende hand. U wordt ongeveer 5 keer per jaar ingedeeld om samen met een leerkracht te surveilleren op ma-di-do van 12.45u tot 13.15u.
 
Voor de start van het nieuwe schooljaar kunt u uw voorkeursdagen aangeven en daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bent u verhinderd dan vragen wij u om zelf te ruilen.
Wij rekenen op uw hulp.

Mochten er ideeën zijn over een alternatief m.b.t. de organisatie van het continurooster dan staan wij hier zeker voor open. Voorwaarden hiervoor zijn dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd blijft, we conform de cao handelen en er voor ouders geen kosten aan verbonden zijn.

Mail voor surveillance-organisatie

Regels en afspraken rondom surveillance

1. Pauze 

12.45-13.15 Op zowel de grote als kleine speelplaats is er een ouder die surveilleert. Ouders weten wanneer ze aan de beurt zijn via het surveillancerooster. Rooster loopt van augustus-december en januari-juli. Indien een ouder verhinderd is, zorgt deze ouder zelf voor vervanging. Tijdens deze pauze loopt er ook een leerkracht buiten, zij kan altijd aangesproken worden voor zaken die een ouder niet duidelijk zijn.

2. Afspraken

  • We spelen op een fijne en respectvolle manier met elkaar. Als er iets is proberen de kinderen dat eerst zelf op te lossen, indien dat niet lukt melden de kinderen zich bij de leerkracht of ouder. Samen wordt er gezocht naar een oplossing.
  • Kinderen van de OB groep 1-2-3 spelen op de kleine speelplaats. Kinderen van de BB groep 6-7 en 8 spelen op de grote speelplaats. De kinderen van groep 4 en groep 5 mogen zelf kiezen.
  • Op maandag spelen de kinderen van groep 6-7- en 8 op het veld, daar kunnen ze voetballen, leerkracht houdt een oogje in het zeil. Op dinsdag en donderdag in de pauze zijn er buitenspelen, deze spelletjes worden begeleid door een sportinstructeur van Leef. Alle kinderen mogen daaraan meedoen.
  • Gebeurt er iets, zoals valpartij of natte broek dan mag het betreffende kind met een ander kind naar binnen, daar worden de kinderen door de leerkrachten verder geholpen. Ouders gaan in principe niet mee naar binnen, dit i.v.m. het toezicht op de andere kinderen buiten, anders is er geen toezicht.
  • De ouders en leerkracht die buiten lopen overleggen bij slecht weer met elkaar of er naar binnen gegaan wordt. Indien we door weersomstandigheden binnen moeten blijven surveilleert de ouder van de kleine speelplaats in de groepen 1-2 en de ouder van de grote speelplaats bij de groepen 3 t/m 8. De leerkracht surveilleert overal.
  • Er wordt volgens de normale gedragsregels gespeeld. Iedereen is voorzichtig met de spullen van een ander. Indien een ouder niet weet hoe iets opgelost moet worden of hoe iets aangepakt dient te worden, wordt altijd de leerkracht die buiten loopt aangesproken.
  • Kinderen melden zich als ze naar binnen willen bv om te plassen, ze gaan niet zonder toestemming naar binnen.