Welkom op de site van groep 7-8

19 september 2019

Wat fijn dat u een kijkje komt nemen op onze site. Hier vindt u informatie over groep 7-8. Zo kunt u precies lezen wat handig is om te weten.

Handig om te weten over groep 7/8.

In onze groep 7/8 zitten 12 meiden in groep 7 en 17 kinderen in groep 8. Samen zijn wij een gezellig clubje van 29 kinderen en twee juffen! Juf Marian Hurkmans is iedere dag aanwezig en daarnaast krijgen we in onze klas op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend extra hulp van juf Kirsten Jansen. Zij is onderwijsassistent en helpt de andere ochtenden van de week in groep 5/6. 
Daarnaast zijn er verschillende maandagen waarop juf Marian, onder schooltijd, aan de slag is met klassen- en/of schooltaken. Juffrouw Lonneke van de Reijt (ook IB-er van onze school) neemt dan de groep over. 

Algemene gang van zaken in de groep
Iedere ochtend hebben we van 8.20 tot 8.30 uur inloop. Tijdens deze inloop is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de klas of even wat te vragen aan de juffen.
Wanneer kinderen thuis iets willen laten zien, kunnen zij dit middels de ‘selfieknijper’ aangeven bij de leerkracht. Vraag hier gerust eens naar bij uw kind.
Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders is ontzettend belangrijk voor een fijn en leerzaam schooljaar van uw kind! Mocht u ergens mee zitten, maak het alstublieft bespreekbaar bij de leerkracht en wacht niet op een moment van de oudergesprekken. De deur staat altijd open!

In onze groep maken we gebruik van ‘Class Dojo’ als beloningssysteem. Samen met de kinderen wordt beslist waar we plus- en (helaas soms ook) minpunten voor ontvangen.

We werken in tafelgroepjes van 4 of 6 kinderen. Kinderen uit groep 7 en 8 zitten in deze tafelgroepjes door elkaar. Echter zitten de kinderen wel altijd naast iemand (schoudermaatje) uit de eigen jaargroep.

In onze groep bevorderen we zelfstandigheid. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het stoplicht en het vraagtekenkaartje. Ook kijken de kinderen altijd hun eigen werk na, zodat zij direct feedback ontvangen op het gemaakte werk en fouten kunnen verbeteren. De leerkracht houdt altijd het overzicht, wat niet betekent dat kinderen dan hun werk ook altijd foutloos mee naar huis krijgen.
Binnenkort gaan we ook starten met een weektaak. Hier zullen vaste taken op staan die de juf gepland heeft. Daarnaast is er ruimte om te werken aan eigen doelen. Dit doen we om de zelfstandigheid van onze kinderen te bevorderen, verantwoordelijkheid te leren dragen en te leren plannen.

Om de kinderen actief te betrekken bij instructies, worden regelmatig wisbordjes ingezet en gebruikt de juf namenstokjes.
Daarnaast hebben alle kinderen een aantekeningenschrift om notities te kunnen maken van nieuwe informatie.
Ook wordt regelmatig gekozen voor andere (coöperatieve) werkvormen, dan het maken van de opdrachten. Wanneer opdrachten niet af zijn, is dit niet per definitie een fout van uw kind, maar kan dit ook een bewuste keuze van de leerkracht zijn.

In groep 7/8 dragen wij samen de verantwoordelijk voor een nette klas. Iedere week hebben de leerlingen daarom een ander bazentaakje. Een bord- of vloerenbaas zal na schooltijd nog even bezig zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht een kind na schooltijd een taak echt niet uit kunnen voeren, dan mag altijd een klasgenoot ingeschakeld worden.

Lessen en activiteiten in groep 7/8
Er zullen verschillende leuke en leerzame activiteiten plaatsvinden dit jaar, waaronder:
- Project ‘Lierop 75 jaar bevrijd';                                 
- Handbaltoernooi;                             
- Raad van elf;
- Educatieve fietstocht ‘Death Valley’;                         
- Voorlichtingen van bureau Halt                     
- Boerenbruiloft;
- Experience Day (mini-lesjes) voor groep 8;                 
- Boomplantdag;                                 
- Vormsel;
- Kinderpostzegelactie;                                               
- Voorleeswedstrijd;                           
- Core Power;
- Theorie en praktijk verkeersexamen voor groep 7;     
- Sint-surprise;                                   
- Musical;
- Week van de mediawijsheid met Mediamasters;         
- Vier x Wijzer projecten;                     
- Schoolkamp;
- Informatieavonden op het voortgezet onderwijs;         
- (Pré-)Adviesgesprekken;
- Muziekimpuls met het thema ‘sprookjes’;                   
- Eindtoets Route 8 voor groep 8;

Benieuwd naar de data en tijden van deze activiteiten? Houd de kalender in Schoolpoort in de gaten.

Voor verschillende activiteiten is ouderhulp nodig om deze te kunnen organiseren.
Wanneer er hulp nodig is, ontvangt u destijds een bericht via Schoolpoort.

Naast al deze activiteiten hebben we natuurlijk ook nog onze dagelijkse bezigheden, zoals rekenen, technisch en begrijpend lezen, taal, (werkwoord)spelling, schrijven, Engels, vier x wijzer, huiswerk, natuurlijk bewegen/gym, muziek en verkeer.

We gebruiken dezelfde methodes als vorig schooljaar. Voor groep 7 is Engels een nieuw vak. Ook het huiswerk is nieuw voor groep 7.
Net als vorig schooljaar, zullen we met vier x wijzer weer veel samen gaan werken met andere groepen. Met name groep 6 t/m 8 gaan veel samenwerken!

We werken tijdens de basisvakken op drie instructieniveaus. Leerlingen die de stof sneller beheersen, gaan na een korte inleiding zelfstandig aan de slag met de les en maken verrijkingstaken. Daarna volgt de instructie voor de overige kinderen. Leerlingen die moeite hebben met het basisprogramma krijgen pré-teaching of verlengde instructie (extra oefening onder begeleiding van de leerkracht). Ook de kinderen met verrijkingstaken worden hierin begeleid door de leerkracht.

Vanaf week 39 krijgen de kinderen hun eerste huiswerk. Van de kinderen van groep 8 wordt verwacht dat zij zelf een (eenvoudige) schoolagenda aanschaffen.

Groep 7 krijgt één keer in de week (op maandag) huiswerk en groep 8 twee keer in de week (op wisselende dagen). Daarnaast kan het zijn dat er thuis geleerd moet worden voor een toets.
Het huiswerk is de verantwoordelijkheid van het kind zelf.
Mocht uw kind thuis, naast het huiswerk, nog extra willen oefenen, dan kan dat altijd via de website of app van ‘taalzee’ of ‘rekentuin’. De kinderen ontvangen hier op school inloggegevens van en het programma is daar thuis gratis mee te gebruiken.
Ook de volgende websites zijn erg fijn om thuis mee te werken: www.spellingoefenen.nl (ga naar klas, en log in met ‘Groep7/8’), www.junioreinstein.nl en www.squla.nl. En vergeet niet lekker veel (voor) te lezen!

Andere belangrijke informatie
Op maandag mogen de kinderen van groep 7/8 om 14.30 uur naar de schoolbibliotheek. Hiervoor hebben zij hun eigen bieb-pasje nodig. Deze is gratis aan te vragen bij de bibliotheek.

Drie keer in de week gaan we ongeveer een half uur naar buiten voor een les natuurlijk bewegen. Komend jaar wordt het natuurlijk bewegen uitgediept met een stukje bewegend leren. Ook gaan we na de kerstvakantie tot de meivakantie wekelijks naar de gymzaal. De kinderen hebben daarvoor op vrijdag gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) nodig.

In januari/februari worden de Midden-toetsen van Cito afgenomen voor groep 7 en 8.
Op 7 april maakt groep 8 de eindtoets Route 8. Dit is een adaptieve digitale eindtoets, die gemiddeld een ochtend zal duren. Voor meer informatie neem eens een kijkje op: https://route8.nl/
Nu juf Lonneke terug is van haar zwangerschapsverlof, gaan we ons nog beraden over de afname van de entree-toets voor groep 7. Wanneer hier meer over duidelijk is, zal dit met u gecommuniceerd worden.
In mei/juni worden voor groep 7 de Eind-toetsen van Cito afgenomen. Dit geldt dus niet voor groep 8.

De resultaten van alle toetsen (dus ook methode-toetsen) worden met u gedeeld. Natuurlijk kunt u hier ook altijd naar vragen.

In week 36 vinden de kennismakingsgesprekken plaats. De kinderen van groep 7/8 zijn hier ook bij aanwezig.
Ook tijdens de facultatieve oudergesprekken in week 47 zijn de kinderen van harte welkom.
Groep 7 ontvangt dit schooljaar twee rapporten. In februari en juni.  In week 7 zijn voor groep 7 de rapportgesprekken en in week 26 vinden de pré-adviesgesprekken plaats. Alle ouders worden samen met hun kind verwacht.
Groep 8 ontvangt tijdens het adviesgesprek in januari hun overdrachtsdossier. Uw kind wordt ook bij het adviesgesprek verwacht. Ook voor de ouders en kinderen van groep 8 is er in week 26 nog een mogelijkheid om een afrondend oudergesprek te plannen. Dat is echter niet verplicht.

Wanneer uw kind in groep 7/8 zit, willen wij u adviseren om open dagen en informatieavonden van de scholen in het voortgezet onderwijs te bezoeken. Het wordt door de ouders van kinderen in groep 7 als zeer prettig ervaren, wanneer zij zich tijdig oriënteren binnen het voortgezet onderwijs.

Voor informatie hiervoor verwijzen wij u naar de websites van de desbetreffende scholen.
Mochten wij hier op school informatie over ontvangen, dan zullen wij deze met u delen.

De kinderen werken in de klas regelmatig achter een Chromebook. Ze mogen hiervoor een koptelefoon of oortjes mee naar school nemen. Dit is niet verplicht.

De juffen van groep 1 t/m 3 hebben gevraagd om hulpjes na schooltijd. Kinderen die dit willen mogen op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag helpen in deze klassen. Dit zal tot uiterlijk 16.00 uur duren.
De kinderen die zich hiervoor aanmelden, moeten dit met hun ouders afgesproken hebben.
Deze week gaan we hiermee starten.

Binnenkort gaan we ook weert starten met maatjes-lezen met kinderen uit groep 3. Dit is op maandag- tot en met donderdagochtend, van 8.30 tot 8.45 uur.

In overleg met uw kind, wordt zijn/haar verjaardag gepland en gevierd in de klas. Trakteren wordt gedaan met de snoeppotten die op school aanwezig zijn.

U krijgt ook dit schooljaar weer alle informatie via Schoolpoort.
Ook de kalender in Schoolpoort houden we up-to-date.
Daarnaast kunt u altijd een privé berichtje sturen via de chat in Schoolpoort.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? U bent altijd van harte welkom!

Terug naar overzicht