Ivm de Corona-maatregelingen is het dit schooljaar niet mogelijk om een kijkochtend te organiseren.

Aanmelden nieuwe leerling

Als ouder krijg je in het jaar dat je kind 3 jaar wordt, medio november/december, een brief vanuit de gemeente om je kind aan te melden op een basisschool.

Om uw kind aan te melden bij ons op school neemt u contact op met de directie of intern begeleider.
u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding. Tijdens dit gesprek wordt de organisatie rondom de school, de zorgstructuur en schoolbeleid verteld. U krijgt een inschrijfformulier mee naar huis, dat u ingevuld weer in mag leveren op onze school. Digitaal invullen mag ook, mail het (onderstaande) formulier dan naar directie.rendal@prodas.nl.
Indien gewenst kunt u altijd een fysiek formulier ophalen op school, vraag dan even naar administratie/directie.
Binnen 6-10 weken ontvangt u een bewijs van inschrijven met bijbehorende procedure van plaatsing in de groep. Ook kan het zijn dat we binnen die termijn eerst nog een gesprek wensen om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen.  

Ouders die via deze site een inschrijfformulier invullen, krijgen per mail bevestiging. De school neemt zsm contact op voor een rondleiding.

Belangrijk! Ondertekening van de formulieren betekent, dat u ze naar waarheid ingevuld hebt. Mocht achteraf blijken dat relevante informatie, waarvan u had kunnen weten dat de school die nodig had voor een goede besluitvorming, ontbrak, dan kan de school de benodigde extra zorg voor uw kind niet garanderen.
Deel 1 is zonder deel 2 niet geldig als aanmeldingsformulier. 

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 wordt, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor de eerste stappen op de basisschool. Er vindt een intakegesprek plaats tussen kind, ouders en leerkracht, hierin staat het kind centraal. Bij het oudste kind komen de leerkrachten op huisbezoek, bij de volgende kinderen wordt het gesprek op school gevoerd. Ook worden er wenmomenten gepland (max 10 dagdelen). Rond vakanties, Sinterklaas, Carnaval en erg drukke gebeurtenissen bepaalt de school in overleg met de ouders het instroommoment. Kinderen die net voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, worden uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag en starten op de eerste schooldag na de zomervakantie. 

Wanneer u alvast een kijkje wilt nemen in de actuele schoolkalender, schoolinfo of nieuwsbrieven, kunt u in de appstore/playstore de Basisschoolapp downloaden en kiezen voor 't Rendal. Wanneer uw kind op school komt wennen zult u een inlogcode ontvangen om de afgeschermde items te kunnen openen.

Neem contact met ons op Begeleidende brief bij inschrijving Inschrijfformulier 't Rendal