Aanmelden nieuwe leerling

Als ouder krijg je in het jaar dat je kind 3 jaar wordt, medio november/december, een brief vanuit de gemeente om je kind aan te melden op een basisschool.

Om je kind aan te melden bij ons op school neem je contact op met de directie of intern begeleider.
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding. Tijdens dit gesprek wordt de organisatie rondom de school, de zorgstructuur en schoolbeleid verteld. Je krijgt een inschrijfformulier mee naar huis, dat je ingevuld in mag leveren op onze school. Binnen 6 weken krijg je een bewijs van inschrijving met bijbehorende procedure van plaatsing in de groep.

Ouders die via de site een inschrijfformulier invullen krijgen via de mail bevestiging en neemt de directie contact op voor een rondleiding.

Ongeveer twee maanden voordat je kind 4 wordt, word je door de leerkracht uitgenodigd voor de eerste stappen op de basisschool. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen kind, ouders en leerkracht, hierin staat het kind centraal. Bij het oudste kind komen de leerkrachten op huisbezoek, bij de volgende kinderen wordt het gesprek op school gevoerd. Ook worden er wenmomenten gepland.

De dag na de 4e verjaardag mag het kind starten op school.

NB: Mocht uw kind 6 weken vóór de zomervakantie jarig zijn, dan neemt de school tijdig contact met u op om de startdatum op school te bespreken. 

Begeleidende brief bij inschrijfformulier Inschrijfformulier Neem contact met ons op