Basisschool ’t Rendal: al ruim 90 jaar midden in Lierop
 
Midden in het Lieropse park, verscholen tussen het groen ligt basisschool ’t Rendal. De school is al ruim 90 jaar midden in het dorp gevestigd. Sinds 1976 wordt de naam ’t Rendal gebruikt. De naam is afkomstig van het watertje De Ren dat vroeger in de buurt van Lierop stroomde. Gelegen in een prachtig park met als buren de senioren van Henricushof speelt de school een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van Lierop.
 
Brede ontwikkeling centraal

Op ’t Rendal wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. De leerkrachten proberen het beste uit elk individueel kind te halen. Maar er is meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. Kinderen moeten zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom worden op onze school veel activiteiten georganiseerd. Denk aan de Sinterklaas-, Kerst- en carnalvalsviering, maar ook een sportdag, een sponsorloop en een weekafsluiting.
 
Waar staan wij voor?
  • Opbrengstgericht: we stellen hoge, maar haalbare eisen aan alle kinderen.
  • Kindgericht: elk kind is welkom en wordt gezien en gehoord.
  • Verantwoordelijkheid: samen (leerling, ouders, leerkracht, directie) zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind.
  • Veiligheid: we zorgen voor een prettige sfeer op school waardoor ieder kind zich optimaal kan ontplooien.
  • Relatie: we werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Ouders, leerkrachten een leerlingen hebben vertrouwen in elkaar en zijn open en eerlijk naar elkaar.
  • Ontwikkeling: we richten ons op ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind door een optimaal leerklimaat te bieden. Ontwikkeling van de organisatie om veranderingen in de maatschappij te kunnen volgen. En ontwikkeling van de leerkrachten om de kinderen maximaal te kunnen ondersteunen bij hun leerproces.
 
“WIJ LEREN MET JOU”
 
WIJ
WIJ LEREN
WIJ LEREN MET
MET JOU LEREN WIJ
‘t RENDAL